درباره من

مدرک نانهای حجیم ونیمه حجیم ازفنی حرفه ای
شیرینی درجه ۱
شیرینی درجه ۲
مدرک بین المللی ازانگلستان درزمینه دکورفوندانت وکندی باروگلهای شکری
مدرک بین المللی درزمینه کیکهای خامه ای باترکریم وبریلو

۳سال سابقه تدریس درآموزشگاههای کرج ویزد

۱۰سال دیزاین وطراحی کیک وشیرینی