قوانین تدریس

  • ویدیوهای آموزشی ارسالی می بایست از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. در صورت مشاهده هرگونه تبلیغات در ویدیوی آموزشی (ویدیویی، صوتی، واترمارک، لوگو، کپشن و زیرنویس)، دوره جهت اصلاح به مدرس عودت داده خواهد شد. اگر تبلیغات موردنظر پس از بارگذاری دوره محرز شود دوره تا زمان رفع مشکل، از دسترس عموم خارج خواهد شد.
  • محتوای ارسالی می بایست به شکل کامل با قوانین جاری شف آکادمی و همچنین قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع منطبق باشد.
  • هر دوره ‌‌آموزشی باید دارای ویدیوی «معرفی دوره» باشد، در غیر این صورت اولین ویدیو، به عنوان ویدیوی معرفی، به شکل رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
  • مسئولیت هرگونه رفع اشکال در تولید و محتوای دوره بر عهده مدرس است.
  • شف آکادمی محتوا را از شما خریداری نمی کند و همچنین دستمزدی پرداخت نخواهد کرد. استفاده شما از این بستر به صورت رایگان خواهد بود و درآمد بین سایت و مدرس تقسیم خواهد شد.
  • هر دوره آموزشی برای انتشار به فرم توضیحات نیاز دارد، که باید به شکل کامل و دقیق توسط مدرس تکمیل شود. عدم تکمیل هر یک از بخش‌های فرم باعث بازگشت دوره به مدرس جهت اصلاح خواهد شد. توضیحات مورد نیاز جهت تکمیل فرم، در داخل فرم نمونه به شکل کامل ارائه شده است.
  • فایل ارسالی شامل ویدیوها، فایل توضیحات دوره و فایل‌های پروژه (اگر وجود داشته باشد) است.
  • با ارسال آموزشهای ویدیویی خود شما به عنوان مدرس تایید می کنید که حق و حقوق آموزش ارسالی متعلق به شما است و در صورت استفاده از آموزش اشخاص دیگر اجازه انتشار آن را دارید. در این ضمینه تمامی مسئولیت ها به عهده مدرس خواهد بود و شف آکادمی در این ضمینه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
  • این قوانین ممکن است در هر دوره ای از زمان تغییراتی داشته باشد. به عنوان مدرس موظف به بازدید از قوانین می باشید.